2.10.15

Αναγνώριση της Ινομυαλγίας ως νόσος στην Διεθνή λίστα Ασθενειών στις ΗΠΑ


Επιτέλους, την 1η Οκτωβρίου 2015, αναγνωρίστηκε η ινομυαλγία ως νόσος στα των κωδικών που υιοθετούνται στις ΗΠΑ. Έχει πλέον επίσημη διάγνωση στην ανανεωμένη διεθνή λίστα ασθενειών ICD -10- CM (International Classification of Diseases, tenth Revision, Clinical Modification) που δημοσιεύεται και τελεί υπό τη διαχείριση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (World Health Organization-WHO) και αποτελεί πρότυπο διαγνωστικό εργαλείο - μέσο.
Τα τελευταία 30 χρόνια, κάθε νοσοκομείο των ΗΠΑ και το γραφείο του γιατρού χρησιμοποιούσε την λίστα κωδικών ICD-9  για να υποδείξει μια διάγνωση για όλες τις συναντήσεις του ασθενούς. Ο κατάλογος αυτός δεν περιελάμβανε ένα ειδικό κωδικό για τη διάγνωση της ινομυαλγίας. Αντ'αυτού οι γιατροί έπρεπε να χρησιμοποιούν τον κωδικό "μυαλγία και μυοσίτιδα, μη καθορισμένη (729,1)," η οποία περιελάμβανε οποιαδήποτε διαταραχή που προκαλεί μυϊκό πόνο ή φλεγμονή. Ο μυϊκός πόνος είναι σίγουρα ένα μέρος της ινομυαλγίας, αλλά υπάρχουν και άλλα σημαντικά συμπτώματα και τα μοναδικά χαρακτηριστικά που το καθιστούν μια ξεχωριστή οντότητα, συμπεριλαμβανομένων των εξής: μη αποκατάσταση του ύπνου, κούραση, και γνωστική δυσλειτουργία (fibrofog). Στο νέο σύστημα, η ινομυαλγία παίρνει τελικά το δικό της διαγνωστικό κώδικα: "Ινομυαλγία (M79.7)".


Με αυτή την ενέργεια, ξεπεράστηκε και το τελευταίο εμπόδιο για την αποδοχή της ινομυαλγίας από τον ιατρικό κόσμο, ως μία υπαρκτή νόσος που επιφέρει ακόμη και ανικανότητα προς εργασία στους ασθενείς. Πραγματοποιήθηκε ένα τεράστιο βήμα για να ξεπεραστεί η γραφειοκρατία και η αμφισβήτηση, ιδιαίτερα των ιατρών, για την ύπαρξη της ινομυαλγίας, διότι μέχρι τώρα ένας συνήθης ισχυρισμός ήταν "μα πώς να πούμε ότι υπάρχει όταν δεν έχει δικό της κώδικα διάγνωσης;". 


Λοιπόν, τώρα τον έχει και είναι ο Μ79.7! Report (www.cdc.gov). Στο report (pdf) του ανωτέρω συνδέσμου, σελίδα 2402, μπορείτε να βρείτε την αναφορά και τον κωδικό της ινομυαλγίας, ως Fibromyalgia M79.9. Ελπίζουμε, μετά και από αυτή την αναγνώριση και με τη βοήθεια τη δική σας, των πασχόντων αλλά και των φίλων του συλλόγου "ΑΡΕΝΑ" να δυναμώσει η "φωνή" μας και να εισακουστούν τα αιτήματά μας από το αρμόδιο Υπουργείο Υγείας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Τα άτομα με ινομυαλγία έχουν φλεγμονή του εγκεφάλου

ΝΕΑ ΕΡΕΥΝΑ  (25-9-2018)  Karolinska Institutet  Οι αιτίες της δυσκολίας στη θεραπεία του συνδρόμου πόνου ινομυαλγία είναι σε μεγάλο βαθ...